Služby

Mezi nabízené služby nyní patří i doprava stavebního materiálu na místo určení, kalkulace cen, kladečské plány, hydraulické posouzení či poradenství.

Poradenský servis

Řešešní četných problémů v oboru odvádění povrchových vod vyžaduje detailní znalosti a rozsáhlé zkušenosti. My máme potřebné znalosti a vědomosti. Zaručujeme Vám kvalifikovanou individuální poradenskou službu. Vyzkoušejte náš servis také při řešení nestandardních a náročných problémů. Navrhneme Vám řešení podle Vašeho požadavku.

Hydraulika

Spolehlivost odvodňovacího systému závisí na hydraulické kapacitě zabudovaných žlabů. Abychom Vám usnadnili odborné rozhodnutí ohledně návrhu druhu odvodňovacích žlabů, vypracujeme hydraulické posouzení pro daný objekt. Pro vypracování hydraulické posouzení kapacity žlabu je potřebné předložit údaje týkající se velikosti odvodňované plochy, intenzity deště v dané oblasti, typu navrhženého žlabu a spádových poměrů terénu v ose povrchu žlabu.

Kladečské plány

Kromě hydraulického posouzení kapacity žlabu náš servis zahrnuje vypracování kladečských schémat a výpisu prvků. Kladečské schéma poskytne přehled o vzájemném uložení jednotlivých žlabových prvků, umístění čelních stěn, odtokových vpustí a jiného příslušenství.