Nerezové odvodňovací žlaby

Liniové odvodnění - odvodňovací žlaby

Odvodňovací žlaby z korozivzdorných ocelí jsou navržené pro odvod kapalin z nejrůznějších druhů podlah do kanalizačního systému. Vzhledem k vlastnostem použitých materiálů jsou maximálně vhodné a používají se zejména k odvodnění podlahových ploch v chemickém a potravinářském průmyslu, ve zdravotnictví, k odvodnění bazénů apod. Díky dokonalému vzhledu je možné je použít i pro designově náročná interiérová a exteriérová řešení.

Štěrbinové a krabicové odvodňovací žlaby z korozivzdorných ocelí se vyrábí v různých typizovaných rozměrových řadách a provedeních, se spádovaným dnem směrem k odtoku. Dle požadavků zákazníka je možné na zakázku vyrobit i žlaby pro nejrůznější atypická řešení odvodnění. Samozřejmostí je možnost výroby žlabů s okraji přizpůsobenými pro uložení do podlah s různými povrchy či možnost výroby žlabů pro vyšší zatížitelnost.

Kompletní systém liniového odvodnění se skládá z odvodňovacího žlabu, vhodně zvoleného odtoku a popř. krycího roštu. Vysoká úroveň použité technologie, řemeslného zpracování a desítky let zkušeností s výrobou žlabů jsou zárukou optimálního a funkčního řešení odvodnění.

Štěrbinové žlaby - Modular 20

MODULAR 20 je variabilní stavebnicový systém štěrbinových žlabů sestávající se z typizovaných prvků vyráběných v několika rozměrových řadách, které je možné spojovat do nejrůznějších sestav.

Součástmi systému MODULAR 20 jsou typizované moduly štěrbinových žlabů, vpusti, rošty a další příslušenství vyráběné z korozivzdorných ocelí tloušťky 2 mm (nosné části, tělo žlabu) nebo 1 mm (zápachové uzávěry, kalové koše, sítka). Odvodňovací žlaby MODULAR 20 jsou odolným, praktickým a oproti atypickým štěrbinovým žlabům cenově výhodnějším řešením podlahového odvodnění.

Hlavní výhody

  • Ekonomické řešení pro aplikace s menším přítokem odváděné kapaliny, resp. s nižšími požadavky na hydraulickou účinnost
  • Ideální dělící prvek mezi mokrou a suchou částí objektu
  • Vhodný jako obroubení plaveckých bazénů
  • Průběžná štěrbina umožňující snadné čištění žlabu (Easy clean)

žlabKompletně mořené
Nerezová ocel je na základě specifických materiálových vlastností materiál s obzvláště dlouhou životností a odolností proti korozi. K tomu patří rovněž to, že po zpracování např. svařováním nebo rovněž broušením se opět vytvoří homogenní povrch. To lze realizovat různými procesy.
Nejosvědčenější metodou je moření. Při ní se v rozsahu µm odstraní povrch, který je znečištěný cizími tělesy jako je prach, okuje apod., opět se obnoví ochrana proti oxidaci a zaručí se optimální ochrana proti korozi.
Tento proces garantuje, že si nerezová ocel i po několika letech uchová své vlastnosti a spolehlivou funkci.

Krabicové žlaby - Modular 125 a Modular 200

Modular 125 a Modular 200 jsou variabilní stavebnicové systémy krabicových žlabu sestávající se z typizovaných prvku vyráběných v několika rozměrových řadách, které je možné spojovat do nejrůznějších sestav.

Krabicové žlaby se používají převážně v kuchyních a rovněž jako obroubení bazénů na koupalištích. Žlaby mají kromě integrovaného podélného a příčného spádu přídavné uložení pro různé rošty v různých oblastech použití. Tento typ žlabu má nožky pro výškové nastavení během montáže a na těle žlabu jsou přivařeny výstužné pásy, které jsou upevněny do mazaniny. Aby bylo možno pojmout odpadní vodu z různých procesů, lze na podélné díly navíc přivařit nebo také upevnit pomocí příruby průchody.

žlabPodélný a příčný spád z výroby
Krabicové žlaby lze dodat jak s podélným a příčným spádem, tak i bez spádů. Zpravidla by měl činit podélný spád 1% a příčný spád 2,5 %. Tyto definované spády zaručí čisté odvedení odpadní vody. Spád byl definován tak, aby zahrnoval do náplavového procesu rovněž pevné látky a tyto kontrolovaně přivedl do podlahové vpusti. Dle individuálního přání zákazníka lze vyhotovit jiné sklony.

Kompletně mořené
Nerezová ocel je na základě specifických materiálových vlastností materiál s obzvláště dlouhou životností a odolností proti korozi. K tomu patří rovněž to, že po zpracování např. svařováním nebo rovněž broušením se opět vytvoří homogenní povrch. To lze realizovat různými procesy.
Nejosvědčenější metodou je moření. Při ní se v rozsahu µm odstraní povrch, který je znečištěný cizími tělesy jako je prach, okuje apod., opět se obnoví ochrana proti oxidaci a zaručí se optimální ochrana proti korozi.
Tento proces garantuje, že si nerezová ocel i po několika letech uchová své vlastnosti a spolehlivou funkci.