Mostní odvodnění

Na mostech je větší potencionál ohrožení účastníků silničního provozu. Samotné mostní konstrukce musejí být dobře chráněny a musí rychlým a spolehlivým způsobem  odvést z komunikace vodu tak, aby se zabránilo vzniku aqua-planingu a náledí. Mostní odvodňovače musí být dopravně bezpečné (rošt spojen s rámem, zatížení D400) a musí být uzpůsobeny pro dané typy mostů

Mostní odvodňovače pro:

 • Železobetonové mosty
 • Ocelové mosty
 • Mosty se štěrkovým ložem

Mostní odvodňovače pro železobetonové mosty:

 • Systém HSD-2 (300x500mm) D400 s odtokem DN100 a DN150
 • Systém HSD-5 (500x500mm) D400 s odtokem DN100 a DN150

Systémové výhody:

 • dvoudílná konstrukce, skládající se z vrchní a spodní části
 • výškově nastavitelná konstrukce (pro různé tloušťky povrchu silnice)
 • stranově nastavitelné a otočné, s nastavitelným sklonem vrchní části
 • možnost dodatečného napojení hrdla u mostů postupně sestavovaných
 • v oblastech pro pěší rošty s užšími štěrbinami

díky těmto vlastnostem je odvodňovač pro železobetonové mosty vhodný  i pro odvodňování  například patrových parkovacích budov, veletržních hal nebo k 2-úrovňovému odvodňování stropů podlaží

Mostní odvodňovače pro ocelové mosty:

 • typ 260x500mm, D400 s odtokem DN150

pouzdro vpusti vyrobené z oceli, aby mohla být tělesa vpustí zavařena do konstrukce mostu (mostní vpusti z oceli nejsou výškově stavitelné)

Mostní odvodňovače pro mosty se štěrkovým ložem:

 • vpust s kruhovým roštem pro betonové panely o tloušťce 300/350mm s odtokem DN200
 • vpust HSD (500x500mm) C250 s děrovaným roštem

mostní odvodněnímostní odvodněníPoužití a systémové výhody:

 • používají se u železobetonových mostů se štěrkovým ložem
 • skládají se z vrchní a spodní části
 • vstupní otvory jsou uzpůsobeny štěrkovému loži
 • nedochází ke splachování štěrku do vpusti, nehrozí tedy ucpání odtoku
 • vrchní díl plynule výškově stavitelný

V našem sortimentu také různé typy vrchních částí vpustí pro sanaci mostů a vpusti se zvláštním tvarem a doplňkové díly vpustí.