Ochrana obojživelníků a drobných savců

Aby i žáby bezpečně „přešly přes silnici“

Během putování živočichů mezi jejich zimním a letním stanovištěm nebo místem jejich páření, ale i při putování za potravou, dochází k překřížení přirozených tras se silniční dopravou. V tomto případě jich bývá mnoho zraněno nebo usmrceno.

Rozdílné systémové díly zaručují cílové přizpůsobení různým terénům, protože rozsáhlá ochrana je dána jen tehdy, když jsou všechny nebezpečné zóny kompletně zajištěny.

Ochrana obojživelníků a drobných savcůOchrana obojživelníků a drobných savců​Systémové prvky:

 

  • svodidlové prvky
  • mobilní zábrany
  • podchodové prvky
  • portálový prvek k podchodu
  • ukončovací žlab

 

Ucelený systém pro ochranu migrujících obojživelníků, plazů a drobných savců ACO pro je používán na stavbách financovaných ŘSD ČR a je doporučen jako vhodná varianta Agenturou ochrany krajiny a přírody ČR.
Nejpoužívanější prvky