Bodové odvodnění - vpustě

U bodového odvodnění je veškerá voda ze zpevněné plochy odvedena bodovými vpustmi, které jsou následně napojeny na dešťovou kanalizaci. Plochu je třeba rovnoměrně rozdělit na části a každý díl následně vyspádovat k dané vpusti.

Vpusti pro zatížení A15 až F900 dle ČSN EN 124

vpusť