Betonové dílce pro kanalizaci

Zaměřujeme se především na dodávky betonových a železobetonových rour se zesílenou sílou stěny, na šachtový program se sílou stěny 120 a 90 mm, výrobu velkorozměrových šachtových den DN 1200, DN 1500, infrašachet a šachtové komplety pro tlakovu kanalizaci v provedení DN 800 a DN 1000 včetně technologického vybavení. Dále dodávkami uličních vpustí a dalších doplňků pro komplexní dodávky k výstavbě splaškových a dešťových kanalizací a odvodnění silnic, dálnic a dalších ploch.

Betonové a železobetonové trouby

Šachtový program

Vpusti

Šachtové jímky a nádrže