Liniové odvodnění - žlaby

je sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno napříč nebo podélně daného odvodňovaného území.Liniové odvodňovací systémy jsou vhodné pro instalaci ve všech typech povrchů - všechny typy dlažeb, živičné i betonové plochy. Liniové odvodňovací systémy jsou k dispozici ve všech třídách zatížení (A15 kN - F900 kN) a v několika typech provedení a dimenzí (šíře 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm) .

Na rozdíl od bodového odvodnění pomocí vpustí lze u liniového odvodnění spádovat odvodňovanou plochu pouze ve směru k odvodňovacímu žlabu a není nutné spádovat jednotlivé úseky ploch ke vpustím. Liniový odvodňovací žlab může být veden podél odvodňované plochy (na krajnici, u obrubníku ...) nebo uprostřed s oboustranným spádováním plochy směrem ke žlabu. Žlab vede oproti bodovému odvodnění vodu až k místu napojení systému na kanalizaci. Nemusí se tedy budovat síť přípojek podzemní dešťové kanalizace.

  • Liniové odvodňovací systémy odpovídají ČSN EN 1433.
  • Třídy zatížení se řídí dle ČSN EN 124 resp. dle ČSN EN 1433.

Třídy zatížení dle ČSN EN 1433

žlab

třída a15

Třída A 15 dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty

třída b125

Třída B 125 chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy

třída c 250

Třída C 250 chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny

d 400

Třída D 400 jízdní pruhy ulic, chodníky, parkoviště a podobně využívané plochy

e 600

Třída E 600 neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích

f 900

Třída F 900 zvláštní plochy, např. letištní plochy