Těsněné prostupy potrubí

Prostupy potrubí - Aplex

U řady staveb je nutno zajistit vodotěsné a plynotěsné prostupy potrubí stěnami a základy objektů. Pro spolehlivé a trvalé řešení tohoto problému dodává ACO systém prostupů, ztraceného bednění, pažnic a prostupů ACO Aplex. Jedná se o korozivzdorné těsnící prstence pro širokou škálu vnějších profilů prostupujícího potrubí. Těsnící prvky prostupů ze speciální gumy jsou uloženy ve stahovacích segmentech ze žlutě chromátované oceli.
Při vrtání jádra může být těsnící sada APLEX přímo zasazena.
Základním předpokladem pro montáž je dokonalé provedené jádrové vrtání, nebo použití ztraceného bednění. K dosažení dokonalého těsnění, by měly být stěny díry po celé délce izolovány těsnícími prostředky.

Těsněné prostupy potrubíRozdělení těsnících prostupů:

 

  • Aplex mono
  • Aplex duo
  • Ztracené bednění
  • Pažnice s přírubou pro tlakové těsnění

 

Aplex mono - Potrubní prostup s jednoduchým těsněním. Odolný proti netlakové vodě.

Aplex duo - Potrubní prostup s dvojitým těsněním. Odolný proti tlakové vodě.

Ztracené bednění - Instaluje se před betonáží a následně usnadňuje osazení prostupů Aplex.

Pažnice s přírubou pro tlakové těsnění - Instaluje se před betonáží základové desky a slouží k vytvoření vodotěsného spoje s vodorovnou izolací a následně usnadňuje osazení prostupů Aplex.