Kanalizační trubky a tvarovky PVC KG

PVC roury a tvarovky hladké KG

Pro výstavbu ležaté kanalizace, pevné - do hloubek až 6 m, dlouhodobě stabilní, chemicky odolné, ekonomické.

Kanalizační trouby a tvarovky vyráběné z neměkčeného PVC - U dle ČSN EN 1401-1 v dimenzích DN 110-500, s kruhovou tuhostí SN4 a SN8. Jsou určeny pro výstavbu a rekonstrukci kanalizačních sítí a domovních kanalizačních přípojek v rozsahu ČSN 73 6760.

Lze je používat pro odvod odpadních a splaškových vod z objektů bytové výstavby, občanské vybavenosti, průmyslových a zemědělských objektů, zatížených běžnými kontaminanty. V průměrech DN 100- DN 200 mohou být trubky a tvarovky vystaveny stálé teplotě do 60˚C, v průměrech DN 250 - DN 500 do 40˚C. Dle ČSN 73 0823 jsou zařazeny do třídy hořlavosti B - nesnadno hořlavé.Výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou č. 224 ITC a.s. Zlín.

Šachty DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 425, DIAMIR 600, DIAMIR 1000

Díky různým sestavám jednotlivých částí mají kanalizační šachty široké použití při stavbě kanalizačních systémů sanitárních i dešťových. Mohou být použity na cestách s velkým i malým silničním provozem, na zelených plochách i plochách zavlažovaných.

trubkaVýhody šachet z PVC-U a PP:

  • lehká montáž
  • možnost plynulého nastavení výšky šachty
  • zaručená těsnost
  • odolnost proti korozi
  • v poměru k tradičním betonovým šachtám snižuje teleskopická konstrukce investiční náklady