Drenáže

 Devadesát procent škod na stavbách ve sklepních prostorách vzniká vlhkostí, která proniká zvenku. Příčinou toho je voda v půdě, která se nestačí vsakovat a tlačí na stěny nebo základy budov. Zde samotné položení drenážních trubek okolo domu nestačí. Pro spolehlivé a účinné odvedení nahromaděné vody se používají systémy pro odvodňování stavebních pozemků, například Systém ACO drenážování stavebních pozemků.


Pro drenážování svislých konstrukcí obytných domů se díky své konstrukci a stabilitě uplatní drenážní systémy FF-Drän, Opti-drän® nebo Strasil®. FF-Drän je ekonomické řešení odvodnění. Jedná se o flexibilní drenáž, která se dodává v kotoučích. Komfortnějším a spolehlivějším řešením je drenáž Opti-drän®, dodávána ve formě 2,5metrových tyčích. Součástí nabízeného drenážního systému jsou drenážní šachty Opti-control®, které zajišťují maximální komfort a životnost celého systému. K drenážování svislých konstrukcí je možné použít i víceúčelový systém Strasil®, který je dodáván v 6-ti metrových tyčích tunelového průřezu. Strasil® je vyráběn jako částečně drenážní potrubí s perforací 220° nebo 120°.

Nejen budovy jsou ohrožovány nahromaděnou vodou. Užitné plochy tím mohou trpět také. Častými příčinami jsou špatná propustnost vody půdou nebo podložím a rovněž těžká půda. Pokud plocha zadržuje příliš mnoho vody, může to vést ke zhoršování půdního profilu, ztrátám půdního vápníku a tím okyselení. V těchto případech je potřeba použít plošnou drenáž.

Spodní vodu je nutné dostat pod kontrolu například v místech nově budovaných nebo rekonstruovaných fotbalových, golfových a jiných typů hřišť.
Při drenážování komunikací nebo železničních tratí je třeba uvažovat s vysokým zatížením, které je přenášeno na drenážní trubku. Proto je třeba v tomto odvětví uvažovat o instalaci trubek s vysokou pevností, jako například Strabusil®.

hadicetrubkatrubkatrubka