Odlučovače ropných látek a tuků

Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení volných ropných látek znečištěných vod ze zpevněných ploch a provozů, např. parkovišť, odstavných ploch, autoservisů, myček aut, čerpacích stanic PHM, rafinérií, stavebních dvorů atd. 
Odlučovače námi dodávané jsou vyrobeny z betonu, plastu a oceli.

Nabízíme plnoprůtokové odlučovače s kapacitou od 1,0 do 600,0 l/s a s obtokem (by-passem) od 6,0 do 3000,0 l/s.
Dle požadované koncentrace ropných látek na výstupu jsou typy odlučovačů rozděleny na:

  • gravitační s koncentrací na výstupu NEL < 20 mg/l
  • koalescenční s koncentrací na výstupu NEL v rozmezích 0,1 až 2,0 mg/l
  • koalescenční doplněné sorpčním filtrem


Koalescenční odlučovače jsou vybaveny koalescenčními filtry speciální konstrukce, zajišťující kontinuálně stejné výsledky čištění při nízkých nárocích na prováděnou údržbu.
Všechny typy odlučovačů jsou opatřeny automatickým plovákovým uzávěrem zabraňujícím odtoku zachycených ropných látek při dosažení jejich maximální hladiny v odlučovači, extrémních přítocích, nebo špatně prováděné údržbě.
Obtok ( by-pass)
umožňuje při velkém přívalu dešťových vod až pětinásobný průtok odlučovačem při zajištění požadovaných výsledků čištění a parametrů koncentrace ropných látek na výstupu.
Odlučovače s obtokem (by-passem) jsou koncentrovány pro parkoviště a odstavné plochy např. u supermarketů, motorestů, u městských a záchytných parkovišť a jiných zpevněných ploch, které jsou určeny pro parkování osobních a nákladních vozidel bez jakékoliv jiné manipulace s ropnými látkami.


odlučovač tukůOdlučovače tuků a škrobů jsou určeny k zachycení a odloučení olejů, tuků a škrobů v znečištěných vodách z restaurací, velkokapacitních kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa, čokoládoven, zpracování brambor atd.


Odlučovače jsou vyrobeny z betonu, polyetylenu a nerez oceli pro volné ustavení nebo pro zabudování do země.
Nabízíme odlučovače s kapacitou od 1,0 do 25,0 l/s.

Dle odlučované látky jsou typy odlučovačů rozděleny na:

  • odlučovače tuků
  • odlučovače škrobů
  • odlučovače tuků a škrobů