HYDROcontrol s.r.o. - specialista na materiály pro odvodnění, vsakování, retenci a drenáže staveb


Nabízíme produkty pro profesionální venkovní a vnitřní odvodnění.

Systémy pro vsakování a retenci dešťových vod, odlučovače ropných látek a tuků, sorpční vpustě, bodové a liniové odvodnění, žlaby na zakázku.
Nakoupíte u nás vše z betonu, polymerbetonu, kompozitního betonu, recyklovatelného plastu, litiny, nerezové a pozinkované oceli - od odvodňovacích žlabů a vpustí, přes lapoly, dvorní vpusti a uliční vpusti, rohožky, anglické dvorky a zatravňovací panely až po kanalizační šachty a jímky, drenážní potrubí, kabelové chráničky a kanalizační potrubí.

Mezi nabízené služby nyní patří i doprava stavebního materiálu na místo určení, kalkulace cen, kladečské plány, hydraulické posouzení či poradenství. Více>

Kromě prodeje nabízíme také...

Kontaktní informace

HYDROcontrol s.r.o.
Svaté Pole 98
Dobříš
263 01
Česká republika
IČ:
036 23 149
DIČ
CZ03623149

Poradenský servis

Řešešní četných problémů v oboru odvádění povrchových vod vyžaduje detailní znalosti a rozsáhlé zkušenosti. My máme potřebné znalosti a vědomosti. Zaručujeme Vám kvalifikovanou individuální...Více>

Hydraulika

Spolehlivost odvodňovacího systému závisí na hydraulické kapacitě zabudovaných žlabů. Abychom Vám usnadnili odborné rozhodnutí ohledně návrhu druhu odvodňovacích žlabů, vypracujeme hydraulické...Více>

Kladečské plány

Kromě hydraulického posouzení kapacity žlabu náš servis zahrnuje vypracování kladečských schémat a výpisu prvků. Kladečské schéma poskytne přehled o vzájemném uložení jednotlivých...Více>

Realizační stavby

Požární nádrž - Neratovice Byškovice - užitný objem 45m3 - dodávka materiálu a technologie sání včetně montáže

Odvodňovací žlaby - Praha Kavčí Hory, objekt České televize - rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, žlaby KE-200 - celkem 230m

Retenční nádrž - Výstavba nové výrobní haly filmových dekorací Praha Barrandov - objem 110m3 - vsakovací bloky Aquacell - dodávka materiálu včetně montáže hydroizolačního souvrství

Retenční nádrže - Lanškroun, Střední škola zemědělská a veterinární - prefa betonové nádrže o objemu 128m3 + 107m3 + 65m3 - dodávka materiálu včetně montáže

Retenční nádrž - Neratovice Byškovice - retenční objem 95m3 - dodávka materiálu včetně montáže

Retenční nádrže - SOU Chvaletice - prefa betonové nádrže o vnitřním objemu 46 m3 + 42 m3, šachta čerpadla

Vsakovací nádrž - Předslav - vsakovací boxy Aquacell - objem 2 x 35,6 m3 + spojovací tunel 7 m3 = celkem 78,2 m

Retenční nádrž MŠ Pardubice - užitný objem 12,5m3 - vsakovací bloky Q-Bic - dodávka včetně montáže hydroizolačního souvrství

Vsakovací nádrž - Gymnázium Říčany - užitný objem 62m3 - dodávka materiálu včetně montáže izolačního souvrství

Požární nádrž Gymnázium Říčany - nádrž včetně technologie sání, užitný objem 35,5m3 - dodávka materiálu včetně montáže

Akumulační stoka dešťové kanalizace OS Ďáblice - Trubní retence DN1400 + 2 x atypické  šachty - potrubí a šachty obloženy čedičovou výstelkou - celkem 56m potrubí

Retenční nádrž 51,5 m3 + vsakovací nádrž 21 m3 + 3 x nádrž 16 m3 - dodávka materiálů včetně montáže - Revitalizace sportoviště Praha Zbraslav

Čerpací šachta + Retenční nádrž o objemu 42m3 - dodávka včetně montáže - MŠ Drahelčice

Technologické objekty tunelu - silnice I/58 Příbor Skotnice - dodávka betonových objektů včetně jejich instalace na stavbě a montáže klimatizační jednotky

Vsakovací nádrž o objemu 158,5 m3 + Odlučovač ropných látek o průtoku 65 l/s + Odlučovač tuků o velikosti 2 l/s + Čerpací šachta DN1200 - Obchodní centrum Dobříš

Retenční/požární nádrž o objemu 24,8 m3 + vsakovací nádrž objem 105,4 m3 - Sběrný dvůr Litovel - dodávka včetně montáže vsakovacích boxů a hydroizolační fólie

Kanalizační řady splaškové a dešťové kanalizace - Obytný soubor Ďáblice - dodávka kameninového potrubí DN150-500, betonových šachet DN1000 a DN800

Retenční nádrž s regulátorem odtoku v betonové šachtě -  Kralupy nad Vltavou - retenční objem 21,3m3dodávka včetně montáže vsakovacích boxů a hydroizolační fólie

Armaturní šachta - úpravna vody v obci Malá Hraštice

Odlučovač ropných látek I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - pro Ředitelství silnic a dálnic ČR

Železobetonový ORL typ LO Alfa 80 -1 B MODUL, objem kalojemu 13,75m3, průtok 80 l/s, koalescenční filtr - dodávka včetně montáže

Retenční - požární nádrž - Dopravní Terminál Pec pod Sněžkou - Velikost nádrže 3,6 x 15,6 x 1,8 m, stavební objem 101,1 m3, retenční objem 96,0 m3, akumulační objem pro využívání požární vody 55,5 m3 -  dodávka včetně montáže vsakovacích boxů a hydroizolační fólie

4 x Retenční nádrž - Bytové domy TOP Rezidence Na Pomezí - dodávka nádrží včetně montáže, uložení jeřábem a osazení jednotlivých nádrží vírovými ventily

Retenční nádrž - Dopravní terminál Šumperk - užitný objem nádrže 76m3 - dodávka včetně montáže vsakovacích boxů a hydroizolační fólie

Rekonstrukce dráhy a sektorů – LAS Taverny, Sedlčany – atletický stadion 400m - odvodňovací štěrbinové žlaby ACO Sport, obrubníky s plastovou hranou, sektor pro skok daleký, drenážní potrubí

Vsakovací nádrž BD Čelákovice - objem nádrže 87 m3 -  vsakovací bloky Q-Bic

Retenční nádrž silnice I/58 Příbor - Skotnice - užitný objem nádrže 50 m3 s napojením na trubní retenci DN1000 Pragma v délce 72m - dodání včetně montáže nádrže

Retence Stodola - Praha Horní Počernice - 2 x retenční nádrž (26 a 5 m3) včetně montáže hydroizolační folie

 

ČOV Hradiště - Nová Bystřice - Pískový filtr včetně rozvodů o rozměrech 9,6 x 4,7 x 1,5m + tříkomorový septik o celkovém objemu 36 m3

Odlučovač ropných látek LO ALFA 30 se zvětšeným kalojemem 6m3 + Retenční nádrž plastová o objemu 31 m3 + vsakovací galerie o užitném objemu 35 m3 - vsakovací bloky Q-BB a Q-Bic - stavba Hasičská zbrojnice Újezd u Průhonic

Retenční nádrž KL RN 50 m3 včetně pískového filtru, Odlučovač ropných látek OLK KL 20, Vsakovací nádrž 54 m3 včetně šachty s regulátorem odtoku +  materiály na venkovní rozvody dešťové kanalizace - stavba EURAZIO Modletice

Dešťová kanalizace - Fashion Arena Prague Outlet Praha Štěrboholy - atypické retenční šachty, 60m betonové potrubí DN1400, odlučovač ropných látek, betonové šachty DN1000 + uliční vpustě - realizace Michlovský stavební s.r.o.

Retenční nádrž Komárov - RN97 ( Klartec CZ ) - užitný objem 74 m3, vírový ventil

Vsakovací bloky Sicker-Bloc 300 LKW + Sicker-Bloc Inspect 300 LKW - celkový objem 126m3 - napojení areálu na veřejnou kanalizaci v Jihlavě - realizace SYNER VHS Vysočina, a.s.

Obrubníkové odvodnění ACO KerbDrain - Oprava MK Dobříš

Sorpční vpustě SV 2-4-EK, mříže na zatížení B125kN + vsakovací nádrž GRAF včetně kontrolních šachet DN600 - Parkoviště Hvězdička Příbram

Sorpční vpust 3/10 - stavba Praha Letňany II.etapa - celkem 17 kusů - realizace Subterra a.s.

Novostavba čerpací stanice PHM Mokrovraty - investor MARTIN OIL s.r.o.  Odvodňovací systém ACO Monoblock RD100V třída zatížení D400 - F900kN - celkem 17,5m

Výstavba hřišť na plážový volejbal - Sportovní areál Na Korábě - použity obrubníky ACO SPORT s pryžovou obrubou 1000x300x60 celkem 170 kusů - realizace společností RED BERRY, SE.

Obytná zóna Neveklov - odvodňovací žlab ACO MultiDrain V200S + rošt D400kN - realizace BES s.r.o.

Odvodnění zastávky autobusu ul.Vrážská Praha Radotín - odvodňovací žlab ACO Monoblock RD 200 V - 18,5m - pokládka firmou DAP. a.s.

Retenční jímky - celkový objem 45 m3  + odlučovač ropných látek V - ALFATEC 50 l/s - koalescenční + sorpční filtr - Nový Bydžov - realizace společností NOVOSTAV s.r.o.

Odlučovač ropných látek V - ALFATEC typ LO Alfa 40 - 1 B s koalescenčním filtrem o průtoku 40 l/s - stavba komerční zóna Nupaky - dodávka společnosti Omikron Group a.s.

Odlučovač lehkých kapalin KL 100/2  o velikosti 100 l/s, koalescenční filtr - parkovací plocha v areálu OSKA s.r.o. - Dobříš - realizace NOVADUS s.r.o.

Odvodnění ploch stavba Mníšek pod Brdy - Prodejna čtyřkolek - použity polymerbetonové žlaby MULTIDRAIN V100G + rošt litina D400kN - 28,5m

Materiály pro dešťovou a splaškovou kanalizaci - čerpací stanice, betonové šachty, tlakové potrubí, šachtové poklopy, odlučovač ropných látek - Přístavba haly Bobcat Dobříš - dodáno pro firmu Šíd s.r.o.

Odvodnění plochy Předměřice nad Jizerou - polymerbetonové žlaby ACO MultiDrain V200S, zákrytový rošt litina C250kN - celkem 36,5m - realizace stavby Roudnický

Vsakovací galerie - vsakovací tunely GRAF SICKER-TUNNEL TWIN 600l - celkem 124 ks - 74.5 m3 - Dolní Břežany - realizační firma J.L.T. s.r.o.

Odvodnění komunikací v městě Sázava - systém ACO MULTILINE V150S + rošt na zatížení D400kN - celkem 93m - dodávka pro STRABAG a.s.

Odvodnění komunikace Praha Hrnčíře - odvodňovací žlab ACO MULTILINE V500G s litinovým roštem D400kN - celkem 15m - instalace firmou J.L.T. s.r.o.

Odlučovač ropných látek - LO ALFA 25 - 1sB - koalescenční + sorpční filtr - Praha Letňany - realizace SUBTERRA a.s.

Vsakovací galerie - vsakovací systém Q-Bic + Q-BB - objem 16 m3 - obec Jelence, Dolní Hbity - realizační firma BES s.r.o.

Vsakovací galerie - vsakovací bloky SICKER-BLOC 300l - 300 ks - celkový objem 90 m3 - Hradec Králové - realizace NOVOSTAV s.r.o.

Odvodnění plochy pomocí odvodňovacích žlabů  BGU - Z SV V 200 - zatížení D400kN - délka 61m - Děčín - realizace Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Sorpční vpustě SV 2-4-EK, mříže na zatížení D400kN - obec Hostomice - realizační firma - ALBET stavební, s.r.o.

Odvodnění místních komunikací - odvodňovací systém ACO DRAIN RD300 - celkem 41m - Duchcov - Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Regulační šachta vybavená Vřetenovým šoupátkem BUESCH CP4 - likvidace dešťových vod -  LIDL Nová Paka - realizace RBK a.s.